Innovació

 • Seminari

  Seminari 'Análisis de las actividades típicas de la enseñanza de la lengua. Un proyecto científico de conocimiento y de formación del profesorado. VII Seminario 2el aula como ámbito de investigación sbre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua'.

  Universidad de Mondragon.

 • Jornades

  Jornades GROC – Gramàtica Orientada a Competències. Taula rodona: 'Quina gramàtica hauria de saber qualsevol estudiant que accedeix a la universitat?'. Participants: J.M. Brucart (UAB), M.L. Hernanz (UAB), A. Bartra (UAB), L. Aguilar (Coordinació PAU-UAB), C.

 • Jornades

  Jornades GROC – Gramàtica Orientada a Competències. 'Gramática y escritura: ¿Hay que saber gramática para resolver problemas pronominales?'

  Bellaterra.

  31 gener de 2014.

 • Assessorament

  Assessorament sobre l'expressió oral a l’escola concertada d’infantil i primària Maria Auxiliadora.

  Terrassa.

  2014.

 • Assessorament

  Assessorament sobre l'expressió escrita a l’escola pública d’infantil i primària El Martinet.

  Ripollet.

  2014.

 • Jornada

  Organització de II Trobada començar a llegir i escriure. Acompanyar per aprendre a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial. Participació i cloenda de la trobada conjuntament amb la professora Montserrat Fons.

  ICE, Universitat Autònoma de Barcelona.

  Dissabte 26 d’abril de 2014.

 • Seminari

  Direcció del seminari de formació a Ikastola Mendaro.

  Gipuzkoa.

  Des 15 d'octubre fins a 10 de desembre de 2014.

 • Seminari

  Direcció del seminari de formació 'Comprensión escrita' E.P. Elgoibar.

  Elgoibar, Gipuzkoa.

  De 8 de gener fins a 7 de abril de 2014.

 • Seminari

  Seminari del grup GIEL (Grup d'Investigació i en Ensenyamentde Llengües) 'La autoconfrontación como método de investigación'.

  Universitat de València.

  9 d'abril de 2014.

 • Formació

  Sessió 'Coneixements sobre el verb, la distinció temporal bàsica i els valors del temps verbal del present a l’educació primària. Compartint algunes reflexions sobre la construcció del saber gramatical a la classe de llengua'.

 • Seminari

  Impartició del 'Seminari Gramática e escrita no primeiro ciclo do Ensino Básico' (6 hores).

  Organitzat per la Escuela Superior de Educaçao de Santarem (ESES), Portugal.

  21 i 22 de maig de 2014.

 • Taller

  Taller 'Aspectos bibliográficos del TFG. Cómo citar y componer la bibliografía'.

  Primeres Jornades de TFG.

  Facultat de Magisteri-Universitat de València, València.

  2-3 de abril de 2014.

 • Jornades

  Jornades de Didàctica de la Llengua. 'Gramàtica i escriptura: un diàleg necessari'.

  25 i 26 d’abril del 2014.

  Universitat Autònoma de Barcelona.

  Comissió organitzadora: Pilar Adell, Marilisa Birello, Marina Casadellà, Xavier Fontich, Marta Milian, Teresa Ribas.

 • Publicació

  Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

  Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2014), Bravissmo! 1 Video e CD-rom con proposte didattiche. Barcellona: Casa delle Lingue ISBN: 978-84-8443-435-1

 • Jornades

  Jornades de Didàctica de la Llengua. ‘La gramàtica: una eina necessària per aprendre a escriure?’.

  10 i 11 de maig del 2013

  Comissió organitzadora: Marilisa Birello, Marina Casadellà, Xavier Fontich, Oriol Guasch i Teresa Ribas

 • Comunicació

  Comunicació 'Gramática y escritura: pensamiento y prácticas del profesorado de lengua', a càrrec de Xavier Fontich i Marilisa Birello dins del II Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigacón educativa.

  Tarragona.

  Juliol de 2013.

 • Publicació

  Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

  Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A., (2013), Bravissimo!2, Corso di italiano. Barcelona: Difusión; Firenze: Bulgarini ISBN: 978-84-15620-65-5

  Barcelona.

 • Publicació

  Publicació de materials docents i de consulta. Edició conjunta de M. Birello i A. Vilagrasa.

  Referència bibliogràfica: Birello, M. i Vilagrasa, A. (2013), Bravissimi!1 Italien 1ère année. Paris: Maison des Langues ISBN: 978-23-5685-176-5.

  París.

  Any 2013.

 • Docència

  Docència en cursos de formació per a professorat de llengües estrangeres. Professora formadora de 'Insegnare e imparare italiano con i compiti' (7,5 hores).

  Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.

  12-16 de agosto de 2013.

 • Docència

  Docència en cursos de formació per a professorat de llengües estrangeres. Professora formadora de 'Enseñar y aprender español mediante tareas' (7,5 hores).

  Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

  12-16 de agosto de 2013.