Seminari Internacional - INSCRIPCIONS OBERTES

SEMINARI INTERNACIONAL:
EXPERIÈNCIES I RECERCA EN LA DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES. NOVES PERSPECTIVES
Organitzat pel grup de recerca consolidat GREAL-PLURAL, aquest seminari constitueix un espai d'aprofundiment sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, en especial sobre tres eixos: la formació inicial i permanent del professorat, el desenvolupament dels usos escrits de la llengua i la seva relació amb la reflexió metalingüística, i l'aprenentatge inicial de l'escriptura com a porta d'entrada a l'alfabetització lletrada de la població. Amb l'aportació d'experiències d'ensenyament innovadores i dels resultats de recerques realizades també a l'entorn de l'aula, es vol promoure la reflexió entre els implicats en aquests dos àmbits: docència i investigació.

Tota la informació, programa i inscripcions:
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/jornades/programa_semina...